top of page

Förbättra hälsan med hjälp av hårmineralanalys

Vi erbjuder ett versatilt och användbart hälsoverktyg för att utvärdera en persons allmänna hälsotillstånd och identifiera eventuella näringsbrister eller obalanser.

Hårmineralanalys resultat hälsoanalys frisk

Enkel uppstart

Med tre steg kommer du igång med hårmineralanalys

Gå vår grundutbildning och få behörighet att utföra analyser

Ta ett hårprov av patientens hår

Ni får ett resultat med diagram och förklaringar på värden. 

Utbildningar inom hälsa kursstarter lär dig hårmineralanalys

Komplett översikt 

Hårmineralanalys är en beprövad hälsoanalys som med mycket exakta metoder mäter och berättar om kroppens närings- och mineralstatus.

Behöver ni hjälp med att tolka analysen erbjuder vi fri support.

Hälsoöversikt efter en analys

Fördjupa dig

Målet för våra utbildningar är att du ska bli en certifierad terapeut inom hårmineralanalys.

Workshops

Vidareutbildning 

Individuell support

Utbilda dig inom hårmineralanalys
Hjärta
Certifierad terapeut hälsa
Förstorningsglas
Sammanfattning Waves
Partners
Såhär går går hårmineralanalysen till

Såhär går analysen till

Block med kostförslag

NutriTech Scandinavia AB har sedan 1990 levererat en plattform för vetenskapligt beprövade hårmineralanalyser i Norden. Vi hanterar analysresultat till ett flertal kategorier av kliniker och företag.

Detta möjliggörs via vårt nära samarbete med marknadsledande Trace Elements, Inc. som har närmare 40 års erfarenhet som oberoende testlaboratorium och är aktiva inom 46 länder, där Nutri-Tech är representanter för Skandinavien.

Kommande utbildningar