top of page

Studie på människans bästa vän

Studien av forskningsgruppen DogRisk vid Helsingfors Universitet visade att mineraler, spårelement och tungmetaller i hår och blod av 50 friska hundar påverkades av hundarnas typ av kost (råfoder, torrfoder, eller blandad kost), konsumtion av viltkött eller ris, samt av hundarnas hårfärg, kön och ålder.


I studien såg man en signifikant korrelation mellan nivåerna av kvicksilver och bly i blod och hår, dvs. att nivåerna i blodet reflekterades i håret.

Det här innebär att hår skulle kunna användas istället för blod då man vill undersöka eller följa upp hundens exponering för dessa tungmetaller. Hår ger en bättre långtidsbild av kroppens spårelement- och tungmetallstatus än vad blod gör. I själva verket anser flera forskare att hår är ett bättre och stabilare material för att mäta kostintaget av dessa ämnen hos människor och djur. Dessutom är hårmineralanalys en smärtfri, billig och enkel metod, säger studiens ansvarige forskare Sarah Rosendahl (https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/sarah-victoria-rosendahl), som är veterinär och doktorand i forskningsgruppen DogRisk.


Enligt studien påverkades flera element av hundens kost. Hundar som åt råfoder hade signifikant högre nivåer av zink och selen i håret jämfört med hundar som åt torrfoder eller blandad kost (en blandning av torrfoder, råfoder, hemlagat foder och/eller våtfoder). Å andra sidan var nivån av mangan i blodet lägre hos hundar som åt råfoder jämfört med dem som åt torrfoder.


Läs hela studien:

Press-release study 1_svenska[3782]
.docx
Download DOCX • 20KB

Comments


bottom of page