top of page

Integritetspolicy

Vi anser att diskretion och personlig integritet är av yttersta vikt och har en integritetspolicy i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som är utformad för att skydda individernas rättigheter och säkerställa ansvarsfull hantering av personuppgifter i en digital värld.

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi som Personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter.

Nutri-Tech Scandinavia AB tillhandahåller tjänster för terapeuter som erbjuder hårmineralanalyser.

Vi på Nutri-Tech Scandinavia AB anser att diskretion och personlig integritet är av yttersta vikt genom hela processen och har upprättat denna Integritetspolicy i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

  1. Centrala begrepp

  2. Nutri-Tech Scandinavia AB är Personuppgiftsbiträde.

  3. Vilka typer av information hanterar vi?

  4. Information från Personuppgiftsansvarige.

  5. Hur hanterar vi informationen?

  6. Hur länge sparas uppgifterna?

  7. Vem kan ta del av uppgifterna?

  8. Var förvaras uppgifterna?

  9. Du har rätt att fâ veta vilka uppgifter vi har om dig

  10. Kontaktuppgifter till Nutri-Tech Scandinavia AB

Mobilapp

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas for att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, t ex: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas medan Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett Underbiträde är en Underleverantör som anlitats av Personuppgiftsbiträdet.

2. Nutri-Tech Scandinavia AB är Personuppgiftsbiträde

Vi behandlar endast indirekta personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges (Terapeutens) räkning.

3. Vilka typer av information hanterar vi?

Vi hanterar indirekta och krypterade personuppgifter – aldrig direkta som namn eller personnummer mm. Exempel på de indirekta personuppgifter vi hanterar kan vara en krypterad nummerserie, eller ett analys-id. Vi kommunicerar aldrig direkt med en slutkund och har aldrig tillgång till dekrypterade uppgifter.

4. Information från Personuppgiftsansvarige

När du samtycker till att Personuppgiftsansvarige (Terapeuten) behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att hantera indirekta och krypterade personuppgifter baserat på de direkta som Personuppgiftsansvarige (Terapeuten) har samlat in. Vi tar emot beställningar som vi vidaresänder till ett Underbiträde (Trace Elements, Inc) som analyserar och levererar analyssvar (håranalys), men varken vi (Personuppgiftsbiträde) eller Trace Elements, Inc (Underbiträde) mottar någonsin information om vem som analysen är ämnad för.

5. Hur använder vi informationen?

Personuppgiftsinformationen som samlas in och registreras av Personuppgiftsansvarige (Terapeuten) krypteras hos densamma, innan processen med håranalysen tar vid. För mer information – vänd dig till din Terapeut.

6. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag. Därefter raderas all data.

7. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget samt det företag som administrerar vår IT-miljö (Underbiträde).

8. Hur skyddar vi dina uppgifter?

De indirekta personuppgifterna vi hanterar lagras inom ramen för Dataskyddsförordningen, GDPR, i säker IT-miljö tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.

9. Du har rätt att få veta vad företag och organisationer vet om dig och i vilket syfte

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter som företag och andra organisationer har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att felaktiga uppgifter rättas till eller att information om dig ska raderas. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke for att personuppgifter får behandlas. Eftersom våra personuppgifter är krypterade hänvisar vi därför till Personuppgiftsansvarige (Terapeuten) för denna dialog. Vi rättar oss naturligtvis efter den Personuppgiftsansvarige direktiv gällande radering etc.

10. Kontaktuppgifter till Nutri-Tech Scandinavia AB

Nutri-Tech Scandinavia AB är Personuppgiftsbiträde. Vi hanterar aldrig direkta personuppgifter och har aldrig kontakt med någon slutkund. Vi rekommenderar därför att dialogen kring personuppgiftsbehandlingen sker med din terapeut.

Krävs ett undantag finner du våra kontaktuppgifter nedan:

Nutri-Tech Scandinavia AB

 

POSTADRESS
BOX 1808
411 41 Göteborg

info@nutritech.se
+46 31 707 24 89

bottom of page