top of page

Månadens terapeut - augusti

Uppdaterat: 10 jan.

Vi är stolta över att presentera vår månadens hälsoexpert, Christin Jarl. Med sin omfattande kunskap och erfarenhet inom näringsterapi hjälper hon klienter att uppnå en sund livsstil genom hälsosam kost och användning av näringstillskott.


Christin Jarl näringsterapeut
Christin Jarl, Näringsmedicinska kliniken

Christin är passionerad när det gäller att främja hälsa och välbefinnande. Genom att fokusera på individuella behov och mål arbetar hon tätt tillsammans med sina klienter för att utveckla skräddarsydda näringsplaner och rådgivning. Hon strävar efter att inspirera och motivera sina klienter att göra hälsosamma val som leder till långsiktig förbättring av deras välbefinnande.


Vi är glada att ha möjligheten att intervjua Christin och dela hennes kunskap med er. I den kommande intervjun kommer vi att utforska hennes expertis inom näringsterapi och lära oss mer om hur man kan uppnå en balanserad och näringsrik livsstil. Häng med oss när vi tar en närmare titt på Christins insiktsfulla perspektiv och råd för att främja hälsa och välmående.


Berätta om dig själv!


Jag arbetar som näringsterapeut och driver Näringsmedicinska Kliniken. Kliniken finns i Helsingborg, där jag tar emot mina klienter, men jag arbetar även på distans.


Jag har en bakgrund som civilekonom och systemvetare och har framför allt arbetat som företagsledare i IT-branschen. Efter att ha lämnat IT-branschen kom jag i kontakt med funktionsmedicinen. Genom min egen hälsoresa fick jag upp ögonen för möjligheterna att främja självläkning med hjälp av funktionsmedicin. Jag blev så intresserad av det här området att jag valde att fördjupa mig genom att utbilda mig till näringsterapeut vid dåvarande Näringsmedicinska skolan i Stockholm.


År 2015 startade jag min klinik och har sedan dess arbetat på heltid inom funktionsmedicinen.


Hur ser en typisk arbetsdag ut?


Tre dagar i veckan tar jag emot klienter och gör då max fyra till fem konsultationer per dag. Konsultationerna anpassas efter klienternas behov och önskemål, vilket innebär att det finns möjlighet till både enklare och mer fördjupad rådgivning. Rådgivningen leder sedan fram till en handlingsplan för klienten att följa.


Jag arbetar främst med fördjupade konsultationer med fokus på livsstils-, kost- och näringsrådgivning med utgångspunkt i en omfattande anamnes. I mitt arbete ger jag också förslag på medicinska analyser (både skolmedicinska och funktionsmedicinska) som kan vara av intresse.


På kliniken har jag dessutom möjlighet att på plats mäta näringsstatus på cellnivå (vitaminer, mineraler och andra näringsämnen) samt olika kropps- och organfunktioner med hjälp av mina analysverktyg.

Övriga dagar arbetar jag med administration eller är ledig. Eftersom jag har en bakgrund inom ekonomi och IT har jag valt att hantera all administration själv. De här dagarna arbetar jag med sådana saker som bokföring, underhåll av hemsidan, inköp, lager- och orderhantering, kundkontakter och administration av medicinska analyser.


Hur använder du verktyget hårmineralanalys på din arbetsplats?


Jag använder hårmineralanalysen främst för att kunna se de faktiska nivåerna av mineraler och tungmetaller i vävnaderna, men även för att utvärdera förhållandet mellan olika par av mineraler samt mellan vissa mineraler i förhållande till tungmetallerna bly, kvicksilver och kadmium.


Utöver det får man också fram den metaboliska typen, det vill säga den grundläggande ämnesomsättningen, samt eventuella tendenser till över- eller underaktivitet i sköldkörteln och binjurarna. Vidare använder jag analysverktyget för att se om vissa upplevda symtom hos klienten kan förklaras av statusen i vävnaden.


Slutligen tittar jag på rekommendationerna som ges i analyssvaret ifråga om vilka kosttillskott som föreslås och tar hänsyn till dem i handlingsplanen.


Det är också lättare att föra en dialog med klienten när man har en analysrapport från ett oberoende labb som stödjer handlingsplanen, genom att man då har fått ”svart på vitt” både när det gäller eventuella symtom och förslagen på kosttillskott.


Vilka utmaningar stöter du på som terapeut?


Den största utmaningen med terapeutyrket är utan tvivel pedagogiken!


Oavsett vad en klient söker hjälp för krävs det förändringar i livsstilen, framför allt när det gäller mat och/eller dryck. Att få människor att förstå vad som behövs och att vilja göra förändringar, liksom att låta det ta tid och inte ge upp, är det mest utmanande.


Gamla (o)vanor sitter djupt, och det krävs tid och planering för att förändra dem. Det kan då kännas som att allting plötsligt blir väldigt besvärligt, särskilt i sociala sammanhang.


I vilka sammanhang rekommenderar du patienten att ta en analys?


Förr eller senare blir det aktuellt med en hårmineralanalys för alla mina klienter, eftersom man behöver få fram information om vävnadsstatusen när det gäller mineraler och tungmetaller för att kunna nå en optimal hälsa.

Tidpunkten kan variera beroende på vad som har framkommit i anamnesen, på vad jag ser i mina frekvensmaskiner samt eventuellt också på vad andra medicinska analyser ger för information.


Vilka tips skulle du ge till någon som vill börja jobba med Hårmineralanalys?


· Se till att ha rätt förkunskaper för att kunna jobba med analysverktyget.


· Genomgå nödvändig utbildning och gör en hårmineralanalys på dig själv.


· Gör en hårmineralanalys på dina nära & kära.


· Lär dig de metaboliska typerna samt de vanligaste symtomen och kosttillskotten som rekommenderas.


· Börja göra hårmineralanalyser på dina kunder/patienter/klienter.


· Med tiden kommer du då att börja se mönster och kunna dra slutsatser av de testresultat du får fram.


· Till sist kommer du att se att hårmineralanalysen är ett nödvändigt verktyg i din verksamhet, åtminstone som näringsterapeut! 😊


 

Vi på Nutritech är glada att

samarbeta med duktiga terapeuter som Christin.


Är ni eller någon ni känner i behov av en hårmineralanalys?


Tveka inte på att ta kontakt med Christin!

kontakta nmklinikenתגובות


bottom of page