top of page

Månadens terapeut - juni

Idag vill vi lyfta fram en enastående terapeut som verkligen gör skillnad för sina klienter. Månadens terapeut är ingen mindre än Patrik Söderqvist. Med sin expertis och passion för hälsa och välbefinnande har Patrik etablerat sig som en ledande auktoritet inom området.


Patrik är en erfaren och legitimerad naprapat som har satt sin prägel på IFM kliniken. Hans förmåga att behandla och hjälpa människor med olika besvär är imponerande. Men det stannar inte där – Patrik är även certifierad näringsterapeut och funktionsmedicinare. Med sin breda kunskap om kroppens samspel och betydelsen av rätt näring, kan han erbjuda sina klienter en heltäckande och holistisk behandling.

Patrik Söderqvist IFM kliniken

Patrik Söderqvist, ägare IFM kliniken i Göteborg


Berätta om dig själv!


Patrik Söderqvist, född 1959, jobbat med HMA sedan 1994.


Jag har en idrottsbakgrund på 80-talet inom utförsåkning och var redan då intresserad av kost och näringstillskott. Efter att ha gått till en naprapat för ryggbehandling blev jag intresserad av det yrket och kom under åren 1986 till 1990 att utbilda mig på Naprapathögskolan.


Runt 1994 fick jag tips om en kurs i hårmineralanalys i Göteborg. Den visade sig spännande och mycket givande och alltsedan dess har jag återkommande via Nutri-Tech använt Trace Elements fina analyser i mitt arbete som näringsterapeut/funktionsmedicinare på min privatpraktik.


Genom åren har det blivit otaliga fortbildningar i Sverige, England och USA och har via Institute for Functional Medicine´s genomgått deras certifieringsprogram till Certified Functional Medicine Practitioner.


Hur ser en typisk arbetsdag ut?


En vanlig arbetsdag träffar jag mellan fyra och fem patienter. Ett nybesök varar ca 2-2,5 timmar och då görs en del olika tester på plats, inklusive mikroskopering av blod och en del kinesiologisk testning.


Vi går igenom kosten, lägger upp en dietplan för 1-2 månader framåt och även ett program som i genomsnittsfallet syftar till att behandla vanliga bidragande orsaker till ohälsa, som låggradiga, ”tysta” infektioner, misstänkta näringsbrister, störd tarmmiljö m.m. Och så följer vi upp programmet och hur det har gått under ett återbesök som vanligen varar 1-1,5 timme. Ofta tar vad jag kallar en grundbehandling ca tre månader, då har kroppen/immunsystemet fått lite tid på sig att vila från störande, allergena livsmedel och att man kunnat behandla bort skadliga bakterier och andra former av mikrober.


kostplan

Jag använder mig under detta skede ofta av lab-tester för att upptäcka livsmedel som orsakar reaktioner, vilket kan vara till stor hjälp för många att hitta rätt i sin kost. Även andra lab-tester så som avföringsprover tas vid behov.

Helst ser jag att patienten är utredd inom vården innan de kommer hit, särskilt när det handlar om svårare hälsoproblem. Jag rekommenderar annars de som inte utretts av läkare att söka för utredning och för att utesluta sjukdomar som kan behöva behandling och kan då tipsa om vilka prover jag tycker de kan fråga om att få gjorda. Vårdentralerna brukar inte vara så förtjusta i att ta en massa prover, i de fallen så kan man använda sig av privata lab-tjänster, som exv. Werlabs tillhandahåller utan att man behöver någon läkarremiss.


Vilka utmaningar stöter du på som terapeut?


Att jobba med näringsmedicin/funktionsmedicin innebär ju likhet med alla vårdyrken ett stort ansvar. Man träffar människor från alla samhällsskikt, i olika åldrar, alla med sina unika bakgrunder och hälsobesvär.


Den kanske största utmaningen är att möta patienten där hen befinner sig och att motivera och peppa till att göra nödvändiga kost- och livsstilsförändringar, genom saklig information men även att visa tolerans och medmänsklighet när det inte alltid går som på räls med ett program, det kanske blir en del avsteg från dieten eller det uppstår någon akut stressituation under terapins gång o.s.v.


När grunderna (bl.a. en ok fungerande matsmältning och att kosten man äter känns bra) ser ut att vara på plats så blir det svårare att bedöma hur man ska gå vidare. Om det kvarstår symtom som kan bedömas vara relaterade till näringsobalanser eller toxiska metaller, så är det värdefullt att låta lab-testa.


Mineralerna kommer man så att säga aldrig undan, de är grundämnen som kroppen inte kan producera själv och de utgör en sorts tändstift i de flesta biologiska/biokemiska processer, ingår i hundratals olika enzymer m.m. För välmotiverade patienter som är beredda att jobba långsiktigt med sin hälsa blir då hårmineralanalysen ett värdefullt verktyg. Och jag måste säga att David Watts på Trace Elements varit tidigt ute med hur man tolkar olika obalanser i mineralnivåerna och sätter in dem i ett system baserat på inte bara faktiska värden, utan även deras inbördes relationer, och klassificeringen av de åtta olika ämnesomsättningstyperna som labbet och dess mycket omfattande provsvar hjälper till att definiera.


I vilka sammanhang rekommenderar du patienten att ta en analys?


För patienter som har en mer begränsad budget kan man ändå få ut mycket information och ta fasta på de viktigaste obalanserna och då prioritera de allra mest väsentliga näringsämnena att ge tillskott på, så att det blir ekonomiskt hållbart över tid för dem.


För andra med större ekonomiska möjligheter kan man ju med fördel ännu bättre följa råden i provsvaren, även om man som mer erfaren terapeut kan behöva modifiera dessa.


När man jobbar med hårmineralanalysen som en plattform för näringsterapin är det viktigt att patienten får en förståelse för att det tar tid att rätta till stora obalanser och driva ut toxiska metaller ur vävnaderna, och att olika symtom kan uppstå under en sådan process. Så tid tålamod/uthållighet är viktiga ingredienser. Den stora belöningen brukar sedan komma med tiden, när mineralbalansen förbättras så börjar många olika biokemiska processer i kroppen att fungera bättre och man har då lagt en bra grund för långvarig god hälsa, från cellnivå och utåt.


Det är härligt som terapeut att över tid kunna följa en patient som mått dåligt och se hur hen gradvis får tillbaka sin hälsa och livskvalitet igen!


Vilka tips skulle du ge till någon som vill börja jobba med Hårmineralanalys?


Till dig som är utbildad terapeut inom något yrkesområde, som har basmedicinutbildning, och är intresserad av att börja jobba med hårmineralanalysen kan jag bara säga: Ta språnget, du kommer att lära dig massor och för resten av livet betrakta människor omkring dig med delvis andra ögon.


Det kan ibland räcka med att kasta en kort blick på någon för att man ska få en grov uppfattning om vilken metabolisk typ de antagligen hör till och vilka grundläggande mineralobalanser och t o m vilka personliga egenskaper de kan förväntas ha.

Du kommer att få ett nytt, fint diagnostiskt och terapeutiskt verktyg i verktygslådan, som dina patienter kommer ha mycket nytta av. En hårmineralanalys är för patienten lika mycket ett lab-test som en kurs i viktiga delar av den personliga biokemin som hen kan ha glädje av under lång tid, t o m för resten av livet. Den hjälper till att öka förståelsen för hur olika mineralobalanser kan påverka oss både fysiskt och psykiskt/emotionellt/spirituellt.

Avslutningsvis, fortsätt att hjälpa era patienter/klienter därute, vi behövs allihop för att hjälpa människor att återfå och behålla sin hälsa i den på många sätt utmanande värld vi lever i!


 

kontakta Patrik Söderqvist

Vi på Nutritech är glada att samarbeta med duktiga terapeuter

som Patrik.


Är ni eller någon ni

känner i behov av en

hårmineralanalys?


Tveka inte på att ta

kontakt med Patrik!
Comments


bottom of page