top of page

Vanliga symptom på mineralobalans och hur hårmineralanalys kan hjälpa dig att identifiera dem

En mineralobalans kan påverka hälsan negativt och ge upphov till en mängd olika symptom. Genom att identifiera och rätta till obalanser i mineralnivåer kan man förbättra hälsan och undvika allvarliga hälsoproblem på sikt.


En hårmineralanalys är ett verktyg som kan hjälpa till att upptäcka mineralobalanser i kroppen och ger information om mineralnivåerna.
Här är några vanliga symptom på mineralobalanser:

  1. Trötthet: Trötthet är ett vanligt symptom på obalanser i mineralnivåerna, särskilt när det gäller järn, magnesium och kalcium.

  2. Håravfall: Håravfall kan orsakas av brist på mineraler som järn, zink och biotin.

  3. Hudproblem: Mineralobalanser kan orsaka en mängd hudproblem, inklusive akne, eksem och torr hud.

  4. Lågt immunförsvar: Brister i zink, selen och koppar kan orsaka en försvagad immunförsvar.

  5. Känslomässiga problem: Obalanser i mineralnivåerna kan också påverka det känslomässiga välbefinnandet, inklusive ångest, depression och irritabilitet.

En hårmineralanalys kan hjälpa till att upptäcka mineralobalanser som kan leda till dessa symptom.


Det är ett enkelt test där man skickar in en liten bit av sitt hår för analys. Denna analys ger information om mineralnivåerna och om det finns obalanser. Det kan också identifiera föroreningar i kroppen och ge information om ens hälsa.


Genom att använda en hårmineralanalys kan man upptäcka och rätta till mineralobalanser i tid. Detta kan bidra till att förbättra hälsan och minska risken för allvarliga hälsoproblem på sikt. Om du misstänker att du lider av en mineralobalans, kan en hårmineralanalys vara ett viktigt verktyg för att identifiera problemet och ta itu med det på ett effektivt sätt.


Är du intresserad av att göra en analys? Ta kontakt med några av våra terapeuter på sidan här!コメント


bottom of page