top of page

Kan låga halter av selen ha bidragit till Sveriges coronasituation?

Jämfört med många andra länder har Sverige utifrån befolkningstal rapporterat en mycket hög andel avlidna i covid-19. Orsaken är multifaktoriell, där en faktor är klinisk uppfattning av dödsorsak i relation till infektion och samsjuklighet. En annan faktor är att Sverige har en låg obduktionsfrekvens.


Selen är essentiellt för både djur och människor. Det är en stark antioxidant, och tillförsel av selen har en väldokumenterad förebyggande effekt på kardiovaskulär sjukdom, vilket bland annat visas i stora prospektiva befolkningsstudier från Linköpings universitet [6]. Teorin att selentillförsel har en cancerförebyggande effekt är däremot kontroversiell [5]. Grundämnet selen upptäcktes år 1818 av läkaren och kemisten Jöns Jacob Berzelius. Källan till vårt selenintag är vegetabilier och animaliska produkter [3-5]. Förekomsten av selen varierar avsevärt i olika delar av världen, och i Sverige har vi mycket låga halter i jorden liksom hos befolkningen.


Läs hela reportaget Här!


Comments


bottom of page