top of page

Det sitter i håret – håranalys avslöjar narkotika och läkemedel

Att läkemedel och narkotika lagras i håret är det nog inte många som vet. Håret fungerar nämligen som ett mycket värdefullt verktyg då man har möjlighet att skapa en slags kalender bakåt i tiden för vad en person intagit. Från några veckor till flera månader bakåt i tiden - jämfört med urin- och blodanalyser.

Text: Rättsmedicinalverket, 2017.

När en person tagit narkotika och/eller läkemedel lagras detta in i håret och kan spåras under betydligt längre tid jämfört med i urin eller blod. Håranalys kan därför ge värdefull information om tidigare intag – från några veckor till flera månader bakåt i tiden.

När en person tagit narkotika och/eller läkemedel, cirkulerar substansen i blodet och når även de små kärlen i hårsäcken. När håret växer tas näring upp via blodet vilket innebär att även främmande substanser som droger och läkemedel som finns i blodbanan följer med. Den intagna substansen lagras därför in i håret och följer sedan med allt eftersom håret växer och förflyttar sig längre ut från hårbotten.

Ett hårprov kan sparas i princip hur länge som helst utan att den inlagrade substansen påverkas märkbart i koncentration.

Generellt sett växer håret ungefär en centimeter per månad, men det kan variera från person till person. På så sätt bildas en kalender över intag bakåt i tiden. Det innebär att håranalysen kan visa när en person använde narkotika och/eller läkemedel senast – så långt som flera månader bakåt i tiden.


Narkotika och läkemedel


Håranalys går att använda i många olika utredningar:


Räkna upp allt läsaren behöver för receptet, med måttangivelser, frivilliga tillägg eller alternativ. Till exempel:

  • Vi kan undersöka hår när vi vill bedöma följsamhet i läkemedelsintag. Det betyder att analysen visar om en person tagit sin medicin som rekommenderat.

  • Vi kan också analysera drogfrihet i körkortsärenden. Här kan det till exempel handla om att en person behöver visa att hen varit drogfri en viss tid för att få tillbaka sitt körkort.

  • Vid dödsfall där det finns misstanke om överdos kan håranalys ge information om personen haft en period av avhållsamhet före dödsfallet.


På senare år har även förfinade analystekniker bidragit till att håranalys kan vara ett komplement i ärenden när en person har blivit ofrivilligt drogad.
Commentaires


bottom of page