Hem  /  Tjänster  /  Analysexempel

Här kan du se exempel på hur patientens värden presenteras efter en utförd hårmineralanalys.

 

Klicka på bilderna nedan för att se den kompletta bilden.

 
Näringsmineralhalter

Näringsmineralhalter

 

Den här delen av framsidans diagram visar grafiskt testresultatet för varje enskilt näringsämne i jämförelse med det fastställda befolkningsreferensvärdet. Värden som underskrider respektive överskrider det fastställda referensvärdet indikerar en avvikelse från det "normala". Ju större avvikelsen är ju större är möjligheten till en nuvarande brist- eller överskottssituation.

Tilläggsmineralhalter

Tilläggsmineralhalter

 

Denna del visar mätresultatet av vissa tilläggsämnen där dokumentationen är begränsad men ändå bör tas med som varande eventuellt viktiga respektive ogynnsamma för den biokemiska funktionen. Fortsatta studier kan hjälpa till att avslöja dessa ämnens funktion och inbördes förhållande samt deras eventuella terapeutiska betydelse.

Betydelsefulla proportioner Hårmineralanalys

Betydelsefulla proportioner

 

Denna del visar betydelsefulla inbördes förhållanden mellan vissa näringsmineraler. Avsnittet består av kalkylerade värden mellan respektive ämnen. Balansen mellan mineralerna är minst lika viktig som de enskilda mineralvärdena. Förhållandet mellan mineralerna speglar den känsliga balansen mellan dessa och bör konstant upprätthållas.

Giftiga metaller som syns i en analys

Giftiga metaller

 

Denna del visar mätresultatet hos vissa giftiga metaller. Det är rekommendabelt att dessa ämnen ligger så lågt som möjligt inom den vita delen. Värden som faller inom den övre mörkare röda delen bör beaktas som statistiskt signifikant, men inte nödvändigtvis kliniskt betydelsefull. Ytterligare undersökning rekommenderas därför för att undersöka möjligheten av klinisk betydelse.

Ladda ner analysexempel

Är du nyfiken på mer information på hur en del av resultatet kan se ut efter en håranalys?

Hårmineralanalys exempel